Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w temacie ochrony danych osobowych osób fizycznych oraz w temacie swobodnego przepływu takich danych. Wyżej wymienione rozporządzenie uchyla dyrektywę 95/46/WE. W celu wypełniania nowych obowiązków pragniemy poniżej przedstawić informacje w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest ILARRO RETAIL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Doki 1, 80-863 Gdańsk. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

Listownie na adres:  ul. Doki 1, 80-863 Gdańsk

Przez telefon: 585-008-115

Przez e-mail: sklep@steptop.pl

2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

Spółka będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu art. 6 pkt f rozporządzenia lub w przypadku zakupów w sklepie internetowym do realizacji umowy sprzedaży.

3. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w okresie przewidzianym przez przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych (marketing) do czasu wniesienia sprzeciwu.

4. Odbiorcy danych osobowych

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki np.: dostawcom usług IT, dostawcom usług kurierskich,  na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, jako że przetwarzamy dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

prawo dostępu do danych osobowych

prawo żądania sprostowania danych osobowych

prawo żądania usunięcia danych osobowych w sytuacji gdy nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania

prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

prawo do przenoszenia danych osobowych czyli prawo otrzymania od spółki ILARRO RETAIL Sp. z o.o danych osobowych w strukturyzowanym i powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Wykonamy to, jeżeli takie przesłanie będzie technicznie możliwe.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.