Brak środków na spłatę pożyczki – jakich konsekwencji mogę się spodziewać?

Korzystając ze środków instytucji finansowych, chcemy jak najszybciej zaspokoić swoją potrzebę. Na ogół później skupiamy się na tym, by wywiązać się z zobowiązania i spłacić je równie szybko, jak je zaciągnęliśmy. Jednakże sytuacje losowe lub niekiedy niestety nasza rozrzutność doprowadzają do tego, że brakuje nam środków na spłatę. Czego możemy w tej sytuacji spodziewać się po pożyczkodawcy? Czy od razu musimy ponosić konsekwencje nieterminowych spłat? Co należy zrobić, by nie płacić wysokich odsetek karnych?

Kwota i rodzaj pożyczki, a badanie zdolności kredytowej

Niezależnie od tego, czy skorzystaliśmy z kredytu, czy pożyczki, aby otrzymać finansowanie, musieliśmy podpisać umowę. W umowie jasno określone są warunki spłaty, w tym np. kwoty rat i harmonogram spłat. W umowie powinny być również zawarte konsekwencje, jakie ponosi konsument, który nie wywiązuje się z postanowień zawartej umowy. Zanim jednak doszło do finalizacji umowy i przelewu pożyczonych środków, bank lub pozabankowa firma pożyczkowa sprawdzała naszą zdolność kredytową.

Ani bank, ani firma pożyczkowa nie udzielą nam kredytu lub pożyczki, które przekraczają nasze możliwości finansowe. Innymi słowy, każdy wnioskodawca sprawdzany jest pod kątem zarówno swoich dochodów, jak i comiesięcznych kosztów, które generuje. Jeśli zatem nasza zdolność kredytowa umożliwia nam spłatę raty w wysokości 500 złotych miesięcznie, nie otrzymamy pożyczki, w której rata wynosi 1000 złotych. Jeśli kwota zobowiązania jest wysoka, jej zwrot zostanie rozłożony na więcej rat. To oznacza, że wydłuży nam się okres kredytowania.

Skrupulatność badania zdolności kredytowej uzależniona jest od wewnętrznych ustaleń instytucji udzielającej finansowania, a także kwoty i rodzaju zobowiązania, z którego chcemy skorzystać. Dlatego starając się o niewielką chwilówkę bez BIK na 30 dni, badanie będzie znacznie okrojone, w porównaniu z kredytem gotówkowym na 30 000 złotych.

Banki i pozabankowe firmy pożyczkowe muszą eliminować tzw. ryzyko kredytowe. Za ten rodzaj ryzyka uchodzi brak wywiązania się ze spłaty zobowiązania. Instytucje, zanim udostępnią konsumentom i podmiotom gospodarczym swoje środki finansowe, muszą mieć pewność, że jesteśmy w stanie je zwrócić. W przeciwnym razie użyczanie pieniędzy przynosiłoby straty, doprowadzając do braku rentowności lub nawet upadku danej firmy.

Najczęstsze przyczyny braku spłaty zobowiązań

Większość konsumentów korzystających z usług banków, czy firm pożyczkowych zamierza spłacić swoje zobowiązanie w wyznaczonym harmonogramem terminie. Piszemy większość, ponieważ zdarzają się i tacy konsumenci, którym zależy na pozyskaniu środków. Ich spłata nie jest już dla nich tak istotna. Nie przejmują się konsekwencjami. Często jednak kończy się to dla nich bardzo niekorzystnie, muszą np. zgłosić upadłość konsumencką. Na szczęście intencją przeważającej większości pożyczkobiorców jest jak najszybsza spłata zobowiązania. Niestety nasze założenia nie zawsze są możliwe do zrealizowania. Przyczyn wystąpienia komplikacji i opóźnień jest co najmniej kilka. Przeważnie nie spłacamy swoich zobowiązań, ponieważ:

  • Zapominamy o mijającym terminie płatności – to dość częsta sytuacja. W natłoku codziennych spraw zapominamy o swojej powinności. W tym przypadku warto ustawić przypomnienie w kalendarzu lub ustawić stałe zlecenie przelewu na konto pożyczkodawcy.
  • Mieliśmy inny pilny i nieprzewidziany wydatek – takie sytuacje przeważnie mają miejsce, gdy wydarzy się coś niespodziewanego. Na ogół jest to awaria, którą należy niezwłocznie naprawić, ważne wyjście (np. komunia, wesele), czy problemy zdrowotne. Nie da się ukryć, że na takie ewentualności warto mieć odłożoną tzw. poduszkę finansową. Więcej informacji na temat oszczędzania i tworzenia poduszki finansowej znajdziemy na stronie internetowej lendup.pl,
  • Mamy przejściowe problemy finansowe – najczęściej za nasze chwilowe problemy z płynnością finansową stoją utrata pracy, wypadek lub choroba. Jeżeli znajdziemy się w takim położeniu, warto niezwłocznie skontaktować się z pożyczkodawcą.
  • Źle dobraliśmy zobowiązanie lub jego kwotę – niestety to dość częsta komplikacja. Przeważnie taka sytuacja może mieć miejsce, gdy zobowiązań mamy kilka i przeliczyliśmy się ze spłatą ich wszystkich. W tym przypadku możemy starać się wynegocjować korzystniejsze warunki spłaty z pożyczkodawcą. Przy odpowiednich argumentach, pożyczkodawca może np. wydłużyć nam okres kredytowania i obniżyć miesięczną ratę
  • Wzrosły koszty zobowiązania lub koszty życia – możliwe, że nasze zobowiązanie obowiązuje zmienne oprocentowanie, co oznacza wzrost kosztów kredytu lub pożyczki. Pożyczki przeważnie mają oprocentowanie stałe, co oznacza, że jej koszty nie powinny wzrastać. Możliwe również, że koszty życia wzrosły na tyle, że nie jesteśmy w stanie podołać obciążeniom, które na siebie nałożyliśmy.

Brak środków na spłatę pożyczki – jakich konsekwencji mogę się spodziewać?

Jak widać, brak środków na spłatę może wynikać z różnych przyczyn. Jednak niezależnie od powodu braku pieniędzy, zawsze warto skontaktować się z pożyczkodawcą. Dzięki temu możemy uniknąć poważnych konsekwencji, jakie czekają na osoby, które nie wywiązują się ze spłaty pożyczki.

W pierwszej kolejności możemy się spodziewać, że już po kilku dniach od braku spłaty pożyczkodawca będzie chciał się z nami skontaktować. W zależności od firmy możliwe, że każda taka próba okraszona będzie kosztami. Za wysyłanie pisemnych ponagleń, monitów, SMS-ów, e-maili, a także kontakt telefoniczny może być naliczana dodatkowa opłata.

Za opóźnienia w spłacie każdy pożyczkodawca ma prawo naliczać karne odsetki, których wysokość reguluje ustawa. Jeśli nasze opóźnienia są niewielkie, koszty również nie powinny być wysokie. W przypadku, gdy zapomnieliśmy o płatności, należy jak najszybciej ją uregulować. W momencie, gdy nie posiadamy pieniędzy, warto jak najszybciej skontaktować się z firmą pożyczkową w celu wyjaśnienia swojego położenia i negocjacji warunków spłaty.

Praktycznie każde opóźnienie w spłacie zobowiązania będzie zgłoszone do jednego z kilku biur informacji kredytowej i gospodarczej. Grozi to negatywnym wpisem, który znacząco wpłynie na naszą historię kredytową. W przyszłości możemy mieć problem z otrzymaniem kolejnego zobowiązania.

Wypowiedzenie umowy pożyczki również jest możliwe. W tym przypadku będziemy musieli niemal natychmiast zwrócić całą pożyczoną kwotę wraz z ustawowymi odsetkami i wszystkimi pozostałymi kosztami.

Pożyczkodawca może również sprzedać nasz dług do zewnętrznej firmy windykacyjnej. Kosztami takich działań obarczony będzie konsument. Jeśli firmie windykacyjnej nie uda się wyegzekwować spłaty pożyczki, nasza sprawa może zostać skierowana do sądu. Bardzo prawdopodobne, że nałożona będzie na nas egzekucja komornicza. W tym przypadku również to konsument obarczony jest wszystkimi powstałymi kosztami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *